ଚା ’ପିଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହଁ …

0

ଚା ଆମର ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ, ସକାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ଆମେ କଦାପି ଚାକୁ ମନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ | କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଚା ’ପିଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦୌଡନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଭ୍ୟାସ | ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଚା ’ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ବାସ୍ତବରେ ଗରମ ଚା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏଠାରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଗରମ ଚା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ’ଣ ହୋଇପାରେ |

ଗରମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଏନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ | ଏହା ସମାନ ସ୍ତର ଯାହା ଦାନ୍ତର ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମୂଳକୁ ବାହ୍ୟ କାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଚା ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଏନାଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ସବୁକିଛି ଥଣ୍ଡା ହେଉ କିମ୍ବା ଗରମ ହେଉ, ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ | |

ଯଦି ଆପଣ ଗରମ ଚା ପରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ | ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍, ଅମ୍ଳତା ଏବଂ କ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ |

ଗରମ ଚା ପରେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପିଟା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପାଇପାରନ୍ତି | ଏହା ଅଧୀନରେ, ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ | ଅନେକ ଥର, ଏହା କରିବା ସମୟରେ, ଅନେକ ଛିଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଗଳା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ |

ଯଦି ଆପଣ ଚା ପରେ ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବ .ିଥାଏ | ବିଶେଷକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ , ଚା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଆଲାଇମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବ .ିଥାଏ |

ଚା ’ପିଇବା ପରେ ଆପଣ କେବେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ?
ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଉତ୍ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ | ଚା ’ପରେ ପାଣି ଖାଇବା ଏହି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ହୋଇଥାଏ | ଚା ପିଇବାର 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚା’ର ଉତ୍ତାପକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏବଂ ଯଦି ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ | ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ଚା ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ |

Leave A Reply

Your email address will not be published.