ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା କଥା ଭୋଜନ ପରେ ନା ପୂର୍ବରୁ

ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିନା କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଥକିଯାଏ, ସେ ଖାଇବା ସହ ପାଣି ପିଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି । କେହି କେହି ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ ରହିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା?

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଇ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ ।

ଭୋଜନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ପାଣି ନେଇଥାଉ ତେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।

ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି । ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ ।

Comments are closed.