ପୋଦିନା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଏହି ସବୁ ଫାଇଦା

ପୋଦିନା ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପୋଦିନା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି ପୋଦିନା ସ୍ୱାଦକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଶରୀରର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଗରମ ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଦିନା ଭଲ କାମ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ମେଣ୍ଟୋଲ୍, ଭିଟାମିନ୍-ଏ, ତମ୍ବା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପୁଦିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ।

ପୋଦିନାରେ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମିଣ୍ଟ ତେଲରେ ମାଲିସ୍ କରିପାରିବେ।

ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅମ୍ଳତା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଚାମଚ ମିଣ୍ଟ ରସ ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇପାରେ।

ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ଖରାପ ନିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ । ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।

ପୋଦିନାରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ।

କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ପୋଦିନା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ରୁପି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କେଶ ପାଇଁ, ଆପଣ ଅଲିଭ୍ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ମିଣ୍ଟ ତେଲରେ ମିଶାଇ ତ୍ୱଚାକୁ ମାଲିସ୍ କରିପାରିବେ।

ପୋଦିନାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଚର୍ମର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସତେଜ ପତ୍ରର ରସକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

Comments are closed.