ରାତିରେ ଏମିତି ଶୋଇବା ଦ୍ବାରା ହୋଇଥାଏ ଭଲ ନିଦ

ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଦ ନଆସିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି । କେହି କେହି ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମେଡ଼ିସିନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଶୋଇଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧି ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ବିନା ପୋଷାକରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ।

ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଗୁଣରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଶରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି କାରଣରୁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ହେତୁ ଦିନସାରା ଶରୀରରେ ଥକ୍କା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିନା ପୋଷାକରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଶରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନିଦ ଭଲ ଆସେ।

ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ନିଦ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅନେକ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବାଦାମୀ ଚର୍ବି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସୁଗାରକୁ ଦୂର କରି ମେଟାବୋଲିକ୍ ହାରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ।

ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଏ। ଏହା ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ସଠିକ୍ ନିଦ ପାଇବ, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଷାକ ବିନା ଶୋଇବା ଆମର ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା ବୀଜାଣୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ଅପରପକ୍ଷେ, କଠିନ ପୋଷାକ ହେତୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।

Comments are closed.